Chương trình đào tạo Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tên tiếng Anh         : Logistics and Supply Chain Management Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Chương trình đào tạo Đại học chính quy […]

Đọc tiếp

Chương trình đào tạo Ngành Quản lý công nghiệp

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Quản lý công nghiệp Tên tiếng Anh         : Industrial Management Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư quản lý công nghiệp trong lĩnh vực quản lý tạo […]

Đọc tiếp

Chương trình đào tạo Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Tên tiếng Anh         : Industrial and Systems Engineering Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp […]

Đọc tiếp

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

TẦM NHÌN Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng liên ngành kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. SỨ MẠNG Trường Đại học Kỹ thuật […]

Đọc tiếp