NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện đồ án

Với mục tiêu giúp sinh viên củng cố kiến thức và tiếp cận với các vấn đề thực tế…

Vài điều cần biết về luận văn, tiểu luận

Luận văn tốt nghiệp (LVTN) hoặc Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN)…

Sản phẩm nghiên cứu khoa học

Cơ hội để các bạn chia sẻ và học hỏi những kết quả về nghiên cứu,…

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cơ hội việc làm

Thực tập thực tế

Từ kiến thức trên lớp và quá trình vận dụng vào thực tế Nhà trường…

Cơ hội việc làm

Kết nối doanh nghiệp

Khoa Quản lý công nghiệp đã có kết quả thống kê một số doanh nghiệp kết nối chủ yếu…

Cơ hội việc làm

Ngành logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng là xu hướng phát triển…