Chương trình đào tạo Ngành Quản lý công nghiệp

Ngành Đào tạo

Trình độ đào tạo     : Đại học

Ngành đào tạo         : Quản lý công nghiệp

Tên tiếng Anh         : Industrial Management

Loại hình đào tạo    : Chính quy

Hình thức đào tạo   : Tập trung

1.Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư quản lý công nghiệp trong lĩnh vực quản lý tạo điều kiện để các sinh viên phát triển ra trường có khả năng phối hợp với cán bộ kỹ thuật trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp. Cùng với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, chương trình đào tạo cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỹ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực ĐBSCL và cả nước.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp, nhà xưởng, xây dựng và hoạch định được chiến lược sản xuất và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó nhờ vào phương pháp giảng dạy mới chú trọng thực hành sinh viên sẽ phát triển được các kỹ năng tư duy, phản biện, phân tích, tổng hợp và xử lý các vấn đề một các logic. Ngoài ra thiết kế chương trình giúp sinh viên có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp ngành nghề, làm việc nhóm, quản lý nhóm, phong cách làm việc chuyên nghiệp,…

2.Mục tiêu cụ thể

2.1 Về kiến thức: Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp có khả năng:

MT1: Nhận định đúng đắn quan điểm của Đảng và Nhà nước dựa trên sự tích hợp các kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng. Gắn kết với cộng đồng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

MT2: Giải quyết tốt các bài toán tối ưu, bài toán cung cầu, giúp nhà quản trị ra quyết định nhờ tích hợp kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cơ sở ngành như: phương pháp tính và phân tích định lượng, thống kê và phân tích thống kê, kiến thức trong các lĩnh kinh tế, quản trị,…

MT3: Có khả năng lập, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, hoạch định nhân lực, quản trị và điều hành sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng, đánh giá trình độ công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và hậu cần, loại bỏ lãng phí trong sản xuất, phát triển sản phẩm, thực hiện các hoạt động marketing cho doanh nghiệp,… nhờ tích hợp kiến thức chuyên ngành.

2.2 Về kỹ năng: Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp có kỹ năng:

MT4: Có khả năng nhận định về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Có khả năng tự rèn luyện thể chất. Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến quản lý công nghiệp, có khả năng trình bày và viết báo cáo. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trong kiểm soát chất lượng, phần mềm và sử dụng thành thạo các mô hình toán để giải quyết các bài toán tối ưu.

MT5: Có khả năng thực hiện được chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính chính phủ; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học liên quan mang tính học thuật; có khả năng đưa ra ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp và ngoài xã hội; có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

2.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 MT6: Có năng lực phát hiện, đánh giá và giải quyết các vấn đề thuộc về chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

MT7: Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm với nhóm và phát huy trí tuệ tập thể.

1.3 Nội dung đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.