Chương trình đào tạo Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Ngành Đào tạo

Trình độ đào tạo     : Đại học

Ngành đào tạo         : Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Tên tiếng Anh         : Industrial and Systems Engineering

Loại hình đào tạo    : Chính quy

Hình thức đào tạo   : Tập trung

1.Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tạo điều kiện để các sinh viên phát triển ra trường có khả năng phối hợp với cán bộ kỹ thuật trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp. Cùng với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, chương trình đào tạo cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỹ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực ĐBSCL và cả nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1 Kiến thức: Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có khả năng:

 • Điều hành công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng sản xuất.
 • Lập kế hoạch và điều độ sản xuất hiệu quả
 • Thiết kế hệ thống sản xuất, kho và quản trị kho hiệu quả
 • Nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới và dịch vụ
 • Quản lý và đánh giá công nghệ
 • Lập, phân tích và quản lý các dự án công nghiệp
 • Kiểm soát và cải tiến liên tục chất lượng toàn diện hệ thống công nghiệp, giảm sản phẩm lỗi và khuyết tật đến mức thấp nhất.
 • Tổ chức, quản lý công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị đạt độ tin cậy và khả năng sẵn sàng cao nhằm đáp ứng đòi hỏi sản xuất đúng thời điểm.
 • Tính toán, bố trí máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiệu quả nhằm giảm thời gian gia công, tăng năng suất.
 • Có khả năng kiểm toán năng lượng sử dung tòa nhà, đưa ra những cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

2.2 Kỹ năng:

Kỹ năng xã hội:

 • Kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành và làm việc nhóm
 • Kỹ năng tư duy, sáng tạo
 • Có phương pháp làm việc khoa học
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng xây dựng văn hóa tổ chức, công ty

Kỹ năng chuyên môn:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng của ngành, internet,..
 • Có khả  năng nói, đọc hiểu và dịch tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
 • Nắm vững các môn học cơ sở và chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, từ đó vận dụng vào công việc thực tiễn như: tổ chức và điều hành nhân sự, nghiên cứu, phân tích định lượng trong công tác quản lý, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất, giám sát tình trạng máy móc thiết bị và cách tổ chức bảo trì hiện đại, qua đó xây dựng hệ thống quản lý bảo trì một cách hiệu quả, kiểm soát đánh giá chất lượng yếu tố đầu vào và đầu ra sản phẩm, xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,…

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc về chuyên môn và đề xuất những sáng kiến có giá trị
 • Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao
 • Có năng lực dẫn dắt đội ngũ để thực hiện, và giải quyết các vấn đề chuyên môn, phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động.

–   Có khả năng xây dựng, đánh giá, thẩm định kế hoạch thực hiện và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.

3 Chương trình đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.