Vài điều cần biết về luận văn, tiểu luận

Luận văn - Tiểu luận

Luận văn tốt nghiệp (LVTN) hoặc Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN) là học phần được áp dụng cho mỗi sinh viên hoặc nhóm nhỏ sinh viên, giúp sinh viên củng cố và phát triển năng lực tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết một vấn đề trong phạm vi chuyên ngành đào tạo. Sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập, trong đó phải xác định một trong các lựa chọn sau đây: hoặc làm LVTN (10 tín chỉ) hoặc làm TLTN (4 tín chỉ) và học thêm 6 tín chỉ học phần thay thế hoặc 10 tín chỉ học phần thay thế.

Thực hiện theo quy định của Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, để đăng ký làm luận văn, tiểu luận tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành các học phần bắt buộc được đề ra trong chương trình đào tạo. Điều kiện đăng ký đề tài luận văn, tiểu luận tốt nghiệp là sinh viên phải hoàn thành giai đoạn On the job trainning – Thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Thời gian và các nội dung yêu cầu về khóa luận được quy định trong Đề cương môn học. Đề tài luận văn, tiểu luận đa dạng, linh động xoay quanh các vấn đề về sản xuất, dịch vụ, vận tải, các chiến lược phát triển của các doanh nghiệp; các đề tài phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của Khoa, của Trường; bên cạnh đó, sinh viên có thể thực hiện các đề tài tự do liên quan đến chuyên ngành đào tạo…

Sinh viên sau khi hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp, đảm bảo đầy đủ các quy định và được giảng viên hướng dẫn đồng ý, sẽ tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Điểm luận văn được công nhận theo thang điểm đã được quy định trong đề cương môn học khóa luận tốt nghiệp. Việc chấm bảo vệ luận văn do Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của Khoa thực hiện. Sinh viên được quyền đăng ký bảo vệ lần 2 nếu lần 1 không đạt và được giáo viên hướng dẫn đồng ý, hoặc muốn cải thiện điểm. Sinh viên không đạt luận văn tốt nghiệp sau 2 lần bảo vệ cần đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp theo quy định của học phần không đạt. Điểm của luận văn tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình tích lũy cho toàn khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.