Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện đồ án

Đồ án - Chuyên đề

Với mục tiêu giúp sinh viên củng cố kiến thức và tiếp cận với các vấn đề thực tế, môi trường thực tế của một doanh nghiệp hoặc một ngành cụ thể, Chuyên đề – Đồ án là học phần bắt buộc được quy định trong chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa Quản lý công nghiệp với số lượng 01 tín chỉ bao gồm 30 tiết thực hành. Các chuyên đề, đồ án tương ứng với từng ngành được quy định cụ thể, rõ ràng trong chương trình đào tạo.

Để thực hiện chuyên đề, đồ án sinh viên cần trang bị 2 yếu tố. Thứ nhất về kỹ năng: Sinh viên cần có khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng quản lý và vận hành hiệu quả, nâng cao khả năng thuyết trình và làm việc nhóm. Thứ 2 về thái độ: Sinh viên phải thật sự nghiêm túc, trung thực và có trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp để trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp có thể thu thập thông tin, xử lý, phân tích và viết báo cáo.

Khác với học phần lý thuyết, môi trường học tập chủ yếu là trên lớp với sự hướng dẫn của giảng viên. Tuy nhiên, đối với học phần này sinh viên được phép lựa chọn một đề tài liên quan đến từng lĩnh vực yêu cầu, được giảng viên hướng dẫn phê duyệt và thực hiện trong môi trường thực tế bằng phương pháp vận dụng lý thuyết đã học. Sau khi được phê duyệt, sinh viên thực hiện chuyên đề, đồ án trong 15 tuần và báo cáo vào tuần thứ 16. Các chuyên đề-đồ án là nền tảng cũng như là bước đầu cho quá trình chuẩn bị thực hiện luận văn tốt nghiệp. Các chuyên đề, đồ án với mức độ hoàn chỉnh cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các chuyên đề, đồ án này thành luận văn tốt nghiệp. Điểm của chuyên đề, đồ án được tính vào điểm trung bình tích lũy cho toàn khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.