Ngành QLCN

Ngành quản lý công nghiệp

Ngành Đào tạo

Hệ đào tạo: chính quy
Trình độ: đại học
Khối tuyển: A, A1,
Tổng tín chỉ: 140
Thời gian đào tạo: 4 năm

Chương trình đào tạo của ngành Quản lý công nghiệp sẽ giúp cho sinh viên có được những kiến thức chuyên môn như: Giải quyết tốt các bài toán tối ưu, bài toán cung cầu, giúp nhà quản trị ra quyết định; Có khả năng lập, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư, hoạch định chiến lược, hoạch định nhân lực, quản trị và điều hành sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng, đánh giá trình độ công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và hậu cần, loại bỏ lãng phí trong sản xuất, phát triển sản phẩm, tìm kiếm, ổn định thị trường,…nhờ tích hợp kiến thức chuyên ngành

Bên cạnh đó sinh viên sẽ được rèn luyện và phát triển các kỹ năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến quản lý công nghiệp; kỹ năng trình bày và viết báo cáo; kỹ năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; kỹ năng sử dụng hiệu quả các công cụ trong kiểm soát chất lượng, phần mềm và sử dụng thành thạo các mô hình toán để giải quyết các bài toán tối ưu; kỹ năng thực hiện được chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính chính phủ; kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học liên quan mang tính học thuật; kỹ năng đưa ra ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp và ngoài xã hội; kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Đào tạo kỹ sư quản lý công nghiệp trong lĩnh vực quản lý tạo điều kiện để các sinh viên phát triển ra trường có khả năng phối hợp với cán bộ kỹ thuật trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp. Cùng với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, chương trình đào tạo cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỹ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực ĐBSCL và cả nước.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp, nhà xưởng, xây dựng và hoạch định được chiến lược sản xuất và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó nhờ vào phương pháp giảng dạy mới chú trọng thực hành sinh viên sẽ phát triển được các kỹ năng tư duy, phản biện, phân tích, tổng hợp và xử lý các vấn đề một các logic. Ngoài ra thiết kế chương trình giúp sinh viên có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp ngành nghề, làm việc nhóm, quản lý nhóm, phong cách làm việc chuyên nghiệp…

Tagged

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.