Liên hệ

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CÂN THƠ

Phụ trách Khoa
TS. La Bảo Trúc Ly
Mail: lbtly@ctuet.edu.vn

Phó trưởng Khoa
TS. Ngô Quang Huy
Mail: nqhuy@ctuet.edu.vn

Các Bộ môn trực thuộc:

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng