Ngành logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Cơ hội việc làm

Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng là xu hướng phát triển cần nhiều nhân lực trong những năm tới. Sinh viên tốt nghiệp ngành này còn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về logistics, vận tải, thương mại quốc tế (99,1%), các công ty dịch vụ vận tải đa phương thức, logistics (97,3%), cảng nội địa, quốc tế (90,2%) hoặc các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh,… với nhiệm vụ quản trị chiến lược kinh doanh, hoạch định chính sách vận tải, thiết kế chuỗi vận tải hiệu quả, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh,… Khi được trang bị thêm kiến thức nghiệp vụ sư phạm, sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, trường cao đẳng, đại học (58%).

Kết quả khảo sát cho thấy, có 62,5% đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với số lượng cần tuyển trung bình là 2 lao động (thấp nhất 1 lao động, cao nhất 5 lao động). Ngoài ra có 37,5% đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành này do doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cò thể thấy nhu cầu nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp ở ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung là rất lớn. Tuy nhiên, công tác đào tạo như hiện nay khiến ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng rơi vào tình trạng thiếu nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Do đó đây có thể là một trong những lựa chọn ngành nghề hot nhất của người lao động trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.