Kết nối doanh nghiệp

Cơ hội việc làm

Qua số liệu thu thập được từ quá trình thực tập kết thúc học phần và thực tập thực hiện luận văn, tiểu luận của sinh viên,  Khoa Quản lý công nghiệp đã có kết quả thống kê một số doanh nghiệp kết nối chủ yếu như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.