Giao lưu quốc tế

Tin tức hoạt động

Trong những năm qua, Đoàn Khoa – Liên chi Khoa Quản lý công nghiệp đã phối hợp Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về hội nhập, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế được các cấp bộ Hội triển khai theo nhiều hình thức như: Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh toàn quốc; Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam”… Các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động… cho sinh viên được nhiều cơ sở Hội chú trọng, bước đầu triển khai có hiệu quả thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài được quan tâm thực hiện, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hoá, con người Việt Nam. Với mục tiêu đưa sinh viên của Khoa Quản lý công nghiệp được gặp gỡ, tiếp xúc với sinh viên nước ngoài và tiến xa hơn nữa thông qua các chương trình hợp tác với các trường Đại học ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Qua đó sinh viên trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ và những kiến thức – trải nghiệm về văn hóa xã hội trong hành trang khẳng định bản lĩnh tuổi trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế. Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nói chung và sinh viên Khoa Quản lý công nghiệp nói riêng luôn tiên phong, bản lĩnh trong các chương trình giao lưu, luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.