Sản phẩm nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu

Từ năm 2013 đến nay Khoa Quản lý công nghiệp đã có 57 đề tài nghiên cứu khoa học. Năm 2018, Khoa Quản lý công nghiệp đã có 19 hoạt động nghiên cứu khoa học, chiếm gần 24% các hoạt động nghiên cứu khoa học toàn trường

Song song đó qua kết quả khảo sát giảng viên cho thấy, có 92,3% giảng viên của Khoa đều đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học ở mức quan trọng. Đối với sinh viên của Khoa, có đến 72.83% sinh viên có nhu cầu và cảm thấy hào hứng khi tham gia nghiên cứu khoa học. Do đó trong thời gian tới những hoạt động ngoại khóa và chương trình nghiên cứu khoa học sẽ được lên kế hoạch phổ biến, triển khai và phát triển nhằm thu hút cũng như kích thích sự tham gia của sinh viên nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.