Chương trình đào tạo Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tên tiếng Anh         : Logistics and Supply Chain Management Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Chương trình đào tạo Đại học chính quy […]

Đọc tiếp

Chương trình đào tạo Ngành Quản lý công nghiệp

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Quản lý công nghiệp Tên tiếng Anh         : Industrial Management Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư quản lý công nghiệp trong lĩnh vực quản lý tạo […]

Đọc tiếp

Chương trình đào tạo Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Trình độ đào tạo     : Đại học Ngành đào tạo         : Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Tên tiếng Anh         : Industrial and Systems Engineering Loại hình đào tạo    : Chính quy Hình thức đào tạo   : Tập trung 1.Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp […]

Đọc tiếp

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

TẦM NHÌN Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật công nghệ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0 SỨ MẠNG Trường […]

Đọc tiếp